22 வதுகொடகே தேசிய சாகித்திய விருது

22 வதுகொடகே தேசியச் சாகித்திய விருது விழா- 2020 எதிர்வரும்  10-ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு, கொழும்பு – 07, இலங்கை மன்றக் கல்லூரி கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விழாவில் பேராசிரியர் சந்திரசிறி…

இன்றைய தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி

வரலாற்றை எழுதியுள்ளார்- மல்லியப்பு சந்தி திலகர் (சுருக்க வரலாறும் அதனை உறுதிபடுத்தக்கூடிய ஆளுமைகளின் பெயர்களும்) 1. 2000 ஆம் ஆண்டு “…

கொடகே தேசிய தமிழ் ஆக்க இலக்கியப் பிரதிகளுக்கான போட்டி

கொடகே நிறுவனம் நாடாத்தும் தமிழ் ஆக்க இலக்கியப் பிரதிகள் போட்டிக்கெனப் பிரசுரிக்கப்படாத நாவல். சிறுகதைத்தொகுப்பு, கவிதைத் தொகுப்புக்கான பிரதிகள் கோரப்படுகின்றதாக (இலங்கையில்…

‘ஈழத்தமிழ் நவீன இலக்கிய எழுச்சியின் சின்னம்’

‘ஈழத்தமிழ் நவீன இலக்கிய எழுச்சியின் சின்னம’ எனப் போற்றப்படுபவர் டொமினிக் ஜீவா. முற்போக்கு இயக்கத்தின் முக்கிய பண்புக் கூறுகளான சமூகமயப்பாடு, ஜனநாயகமயப்பாடு…