தனியார் வங்கிகள் மீளத் திறக்கப்படும் திகதி

இலங்கையிலுள்ள தனியார் வங்கிகள் நேற்று முதல் சில நாட்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான அறிவித்தலை குறித்த வங்கிகள் விடுத்துள்ளன.

அத் து ட ன் , ஒன்லைன் ஊடாக வங்கி சேவையை முன்னெடுக்கலாம் எனவும் அறிவித்துள்ளன.
பயணக்கட்டுப்பாடு, கொரோனா வைரஸ் பரவலுடனான தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில்கொண்டே தனி யார் வங்கிகள் இவ்வாறு மூடப்பட்டுள்ளன.


இதன்படி ஜூன் 7 முதல் ஜூன் 17 வரை தமது வங்கி மூடப்பட்டி ருக்கும் என அமானா வங்கி அறிவித்துள்ளது.

ஜூன் 13 வரை யூனியன் வங்கியும், ஜூன் 12வரை நேஷன் ட்ரஸ்ட் வங்கியும், ஜூன் 8வரை ஹட்டன் நஷனல் வங்கியும், ஜூன் 11 வரை என்.டி.பி. வங்கியும், ஜூன் 13 வரை கொமர்ஷல் வங்கியும், ஜூன் 11 வரை சம்பத் வங்கியும் மூடப்பட்டிருக்கும். அத்துடன், ஒன்லைன் ஊடாக சேவையை முன்னெடுக்குமாறு செலான் வங்கியும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *