இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் மகளிர் தின நிகழ்வுகள்

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் மகளிர் தின நிகழ்வுகள் இன்றைய தினம் கொட்டகலை C.L.F வளாக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

உலகளாவிய ரீதியில் சர்வதேச மகளிர் தினம் கடந்த 8ம் திகதி கொண்டாடப்பட்டது. இதனையொட்டி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் மகளிர் தினம் இன்றைய தினம் பல்வேறு பாரம்பரிய கலை, கலாச்சார நிகழ்வுகளுடன் இடம்பெற்றது.

இந் நிகழ்வில் இ.தொ.கா வின் மூத்த தோட்ட தலைவிகளுக்கு பரிசில்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *